SPECIJALIZIRAJTE STERILIZACIJU • FOKUS NA HIGH END

Sloj

  • Layer

    Sloj

    Razdjelnik sloja igra ulogu razmaka kada se proizvodi stavljaju u košaricu, učinkovito sprječava trenje i oštećenje proizvoda na spoju svakog sloja u procesu slaganja i sterilizacije.