SPECIJALIZIRAJTE STERILIZACIJU • FOKUS NA HIGH END

Retorticija potapanja vodom

  • Water Immersion Retort

    Retorticija potapanja vodom

    Retorta za potapanje vodom koristi jedinstvenu tehnologiju prebacivanja protoka tekućine za poboljšanje ujednačenosti temperature unutar posude za retortu. Topla voda priprema se unaprijed u spremniku tople vode kako bi započela postupak sterilizacije na visokoj temperaturi i postigla brzi porast temperature, nakon sterilizacije vruća voda se reciklira i pumpa natrag u spremnik tople vode kako bi se postigla svrha uštede energije.