SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Parna i rotacijska retorta

  • Parna i rotacijska retorta

    Parna i rotacijska retorta

    Parna i rotacijska retorta koriste rotaciju rotirajućeg tijela kako bi sadržaj tekao u paketu.Procesu je svojstveno da se sav zrak evakuira iz retorte preplavljivanjem posude parom i dopuštanjem zraku da izađe kroz odzračne ventile. Tijekom faza sterilizacije ovog procesa nema nadtlaka, budući da zraku nije dopušteno ući u posudu u bilo koje vrijeme tijekom bilo kojeg koraka sterilizacije.Međutim, tijekom koraka hlađenja može se primijeniti nadtlak zraka kako bi se spriječila deformacija spremnika.