SPECIJALIZIRAJTE STERILIZACIJU • FOKUS NA HIGH END

Pilot replika

  • Pilot Retort

    Pilot replika

    Pilot replika je multifunkcionalna testna sterilizacija, koja može ostvariti metode sterilizacije kao što su raspršivanje (raspršivač vode, kaskada, bočni sprej), potapanje vodom, parom, rotacija itd. Također može imati bilo koju kombinaciju višestrukih metoda sterilizacije kako bi bila prikladna za laboratorije za razvoj novih proizvoda proizvođača hrane, formuliranje postupaka sterilizacije novih proizvoda, mjerenje vrijednosti FO i simuliranje okoliša za sterilizaciju u stvarnoj proizvodnji.