SPECIJALIZIRAJTE STERILIZACIJU • FOKUS NA HIGH END

Povrat na paru i zrak

  • Steam& Air Retort

    Povrat na paru i zrak

    Dodavanjem ventilatora na bazi parne sterilizacije, medij za grijanje i pakirana hrana nalaze se u izravnom kontaktu i prisilnoj konvekciji, a dozvoljeno je i prisustvo zraka u sterilizatoru. Tlak se može kontrolirati neovisno o temperaturi. Sterilizator može postaviti više stupnjeva prema različitim proizvodima različitih pakiranja.